ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO 

DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Szudziałowie informuje, że od 05.11.2019r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy o numerze:

  BS Sokółka 54 8093 0000 0020 0107 2000 0280


Urząd Gminy Szudziałowo

ul. Bankowa 1  16-113 Szudziałowo

tel. 85 722 14 04
fax. 85 722 14 41 

sekretariat@szudzialowo-gmina.pl


SESJA RADY GMINY SZUDZIAŁOWO