Urząd Gminy Szudziałowo

ul. Bankowa 1  16-113 Szudziałowo

tel. 85 722 14 04
fax. 85 722 14 41 

sekretariat@szudzialowo-gmina.pl


SESJA RADY GMINY SZUDZIAŁOWO