Aktualności


21.02.2018

21.02.2018


18.02.2018

Chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, a nie masz środków? Nie czekaj! Sprawdź, co możesz zrobić.

 

 Świadomość korzyści wynikających z wprowadzania nowych rozwiązań i rozwoju działalności jest coraz większa, jednak polski biznes nadal goni konkurencję z innych krajów, tym bardziej, że sprzyja temu ogromny potencjał, drzemiący w rodzimych spółkach.

 

Co stoi na przeszkodzie?

 Według badań przedsiębiorcy, jako barierę wskazują niemożność finansowania inwestycji ze źródeł wewnętrznych, a także mają problem z dostępem do zewnętrznych środków.

Decyzja o rozpoczęciu nowych inwestycji w firmie, wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych, często niemałych środków finansowych. Jeśli przedsiębiorca ich nie ma, pozostają dotacje lub kredyty.

Zwrotne instrumenty finansowe

 Zwrotne instrumenty to nic innego jak różnorodne sposoby wsparcia przedsiębiorców ze środków dystrybuowanych w ramach funduszy unijnych, takie jak preferencyjne kredyty, pożyczki, mikropożyczki czy poręczenia i gwarancje kredytowe. Otrzymane wsparcie należy zwrócić, dzięki czemu środki trafiają do puli, z której skorzystać może kolejny przedsiębiorca.

Nie były one dotychczas aktywnie promowane, stąd wiele firm nie rozpoznaje ich lub myli z komercyjnymi ofertami. Od ponad 20 lat działa Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach. Funduszowi zaufało wielu przedsiębiorców, z którymi Agencja współpracuje do dnia dzisiejszego.

Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach

 Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim, a także warmińsko-mazurskim, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności (na inwestycje lub kapitał obrotowy) oraz na założenie własnej działalności. W historii swojej aktywności Fundusz wspiera często inwestycje objęte wysokim ryzykiem, na które banki nie udzielają kredytów.

Od 2018 roku dostępna jest nowa pula środków do wykorzystania w ramach Funduszu Pożyczkowego Agencji ARES. W tym roku z oferty skorzystało już kilkunastu przedsiębiorców. Duże zainteresowanie wynika ze wsparcia od strony Agencji w przygotowaniu dokumentacji oraz przyjazne nastawienia do przedsiębiorców. Agencja zapewnia pomoc i wsparcie wykwalifikowanych konsultantów. Nieodzownym elementem jest korzystna oferta – oprocentowanie pożyczki w zależności od kondycji i ryzyka przedsięwzięcia wynosi obecnie od 2,85% do 5,85% i jest stałe w okresie kredytowania. Maksymalna kwota wsparcia to 1,2 mln złotych na maksymalny okres 60 miesięcy.

Korzyści dla przedsiębiorcy można mnożyć, jednak najistotniejsze to:

 - finansowanie prorozwojowej działalności w firmie,

 - łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia bankowego i szybka ścieżka decyzyjna,

 - wsparcie informacyjno-doradcze,

 - bezpłatne konsultacje i pomoc w przygotowaniu dokumentów,

 Co ważne, kwota pożyczek, która może zostać udzielona w 2018 roku, jest ograniczona, zatem warto już teraz przemyśleć, czy nie skorzystać z narzędzia pozwalającego na wprowadzenie rozwiązań, które pomogą firmie nowo powstałej lub działającej na rynku wypłynąć na szerokie wody.  

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARES” S.A. w Suwałkach

ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki

T: (87) 566 61 06

www.ares.suwalki.pl


Skontaktuj się z konsultantem:

 

Iwona Borowska

T: 87 563 59 20

M: iwona.borowska@ares.suwalki.pl 

Janusz Pietrewicz

T: 87 563 59 22

M: jp@ares.suwalki.pl 

Leszek Surażyński

T: 87 563 59 21

M: leszek.surazynski@ares.suwalki.pl

 


18.02.2018

Regulamin_BGR_2018.pdf

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO

        Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w całej Polsce wprowadzono jednolity system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Szudziałowo nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

        Od tego dnia bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady posegregowane na poniższe frakcje:

- papier,

- szkło,

- tworzywa sztuczne i metale ( w tym opakowania wielomateriałowe ),

- odpady zielone, w tym odpady ulegające biodegradacji- ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony ( w PSZOK-u, oraz w ramach prowadzonej zbiórki),

- zmieszane odpady komunalne.

- oraz przeterminowane leki – odbierane będą z pojemników usytuowanych w aptece zlokalizowanej w Szudziałowie.

- zużyte baterie i akumulatorki odbierane będą z pojemników usytuowanych w budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Szudziałowo-  szkoła, Urząd Gminy .

   PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADOW KOMUNALNYCH ( PSZOK)

PSZOK – zlokalizowany jest w Szudziałowie,( przy oczyszczalni ścieków) . Czynny jest w każdy piątek w godz. od 8,00 do 17,00 ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Tam właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szudziałowo bezpłatnie mogą zostawić odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny, zużyte baterie, akumulatory, opony ,odpady z remontów prowadzonych samodzielnie np. gruz betonowy, ceglany , ceramika oraz opakowania po chemikaliach i farbach, meble ,okna, drzwi – niezmieszane z innymi frakcjami odpadów.

W PSZOK-u nie są przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazuje, że nie są one pochodzenia komunalnego.

WORKI I POJEMNIKI NA ODPADY

Każda nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej wyposażona jest w worki do segregacji odpadów   ułatwiająca mieszkańcom segregację na poszczególne frakcje. Worki są dostarczane przez firmę odbierającą odpady komunalne  w ilości takiej jak  odebranych worków. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zostają wyposażone w kontenery do segregacji odpadów. Powstające w gospodarstwie domowym odpady ulegające   biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

Worki i pojemniki z nieruchomości jednorodzinnych należy wystawić w dniu ich odbioru przed nieruchomością w godz. od 6,00 do 18,00.

 

SEGREGACJA ODPADÓW – JAK TO ROBIĆ PRAWIDŁOWO 

 

RODZAJ ODPADÓW

 

CO NALEŻY WRZUCAĆ

 

CZEGO NIE NALEŻY WRZUCAĆ!

   

       WOREK ŻÓŁTY

 

Metale i tworzywa sztuczne -odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe.

Pamiętajmy, aby zgniatać opakowania przed wrzuceniem do worka.

*odkręcone zgniecione plastikowe butelki po napojach, olejach spożywczych

*opakowania plastikowe z tworzyw sztucznych po śmietanie, serkach, jogurtach itp.

*opakowania wielomateriałowe, np. kartony po sokach, mleku,

*opakowania po środkach czystości,  kosmetykach (np. szamponach, płynach do mycia naczyń itp.)

*plastikowe torby, reklamówki, inne folie)

*aluminiowe puszki po napojach i sokach,

*puszki po konserwach,

*folię aluminiową,

*metale kolorowe,

*kapsle, zakrętki .

 

* butelek i słoików z zawartością,

* zabawek,

*opakowań po lekach,

* części samochodowych,

* zużytych baterii i akumulatorów *puszek po farbach i lakierach.

* gumowych rękawiczek, gąbek,      styropianu,

*opakowań po chemikaliach, środkach ochrony roślin,

 * donic ogrodowych,

 *sprzętu AGD i RTV.

 

      WOREK ZIELONY

 Szkło bezbarwne i kolorowe - odpady ze szkła, w tym opakowania ze szkła .

Wszystkie opakowania wrzucamy bez zawartości, kapsli i nakrętek!

 

*Butelki i słoiki po napojach i żywności,

*szklane opakowania po kosmetykach,

*szkła okiennego, samochodowego,

*szkła żaroodpornego,

 *żarówek i świetlówek,

 *luster, monitorów, i lamp     telewizyjnych,

*termometrów, strzykawek,

 

      WOREK NIEBIESKI

 

Papier, odpady z papieru, w tym  z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

 

 *gazety, katalogi, czasopisma,

 * papier szkolny i biurowy, książki,

 * pudełka kartonowe i tekturowe,

 *torebki papierowe i papier   pakowy,

*ręczników papierowych i chusteczek higienicznych,

*papieru lakierowanego, zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

* papierowych worków po nawozach, cemencie, tapet,

* zatłuszczonych jednorazowych opakowań i naczyń jednorazowych,

 

WOREK BRĄZOWY – BIO

 

Odpady ulegające biodegradacji.

*owoce, warzywa, obierki,   pieczywo,

*skoszoną trawę, liście, kwiaty,

* trociny, korę z drzew,

* drobne gałęzie, opakowania drewniane,

*sznury i liny z materiałów naturalnych.

*popiołu, żużlu, ziemi, niedopałków,

*odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego ( kości, mięso, ryby),

*resztek jedzenia w płynie,

 

 

 

 

UWAGA NOWY WZÓR DEKLARACJI

     W związku z tym, że uległa zmianie metoda ustalania opłaty, obowiązek złożenia nowych deklaracji ciąży na wszystkich właścicielach nieruchomości zamieszkałych.

        Od 1 lutego 2018 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Szudziałowo w zakładce ” pliki do pobrania” , oraz w siedzibie Urzędu Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16- 113 Szudziałowo, a także druki deklaracji można pobrać u sołtysów wsi.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Lp.

Rodzaj gospodarstwa domowego

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Miesięczna opłata za gospodarowanie gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

1.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe:

 

 

15 zł

 

 

30 zł

2.

Gospodarstwo domowe dwuosobowe:

 

30 zł

 

60 zł

3.

Gospodarstwo domowe trzyosobowe:

 

40 zł

 

80 zł

4.

Gospodarstwo -domowe czteroosobowe osobowe i więcej:

 

45 zł

 

90 zł

 

      Nowe deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 roku.

        Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych ( przeprowadzka, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie 14 dni od   daty nastąpienia   zmiany i złożyć nową deklarację. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował segregację odpadów należy bezwzględnie przestrzegać segregacji  zgodnie z nowymi zasadami.

        Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać bez wezwania na rachunek   bankowy nr : 90 8093 0000 0020 0107 2000 0020 za dany   miesiąc   do 15 - go   następnego   miesiąca .

       
UWAGA !!!

 

Od dnia 01.12.2017 uległy zmianie adresy email. Dokładne informacje znajdą Państwo w zakładce Urząd Gminy - Struktura Organizacyjna

 

Zapraszamy do kontaktu.

KALENDARZ IMPREZ NA 2018 r.

KOMUNIKAT URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WS. BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻOWANIA

KOMUNIKAT URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.pdf

U W A G A !!!

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tej opłaty
komunikat o zmianie sposob na gospod. domowe.pdf