Szudziałowo

        Gmina Szudziałowo położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego i przylega do granicy z Białorusią. Jej powierzchnia wynosi 30 164 ha, podzielona jest na 34 sołectwa (49 miejscowości) i liczy ponad 3000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 14 osób na 1 km.2  i jest jedną z najniższych w województwie.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. W produkcji dominują tradycyjne uprawy podstawowych zbóż i ziemniaków. Na terenie gminy istnieje ogółem 1 145 indywidualnych gospodarstw. Średnie liczy 8,8 ha. Pozarolniczą działalność prowadzi 75 podmiotów gospodarczych, głównie osób fizycznych. Olbrzymim bogactwem gminy są lasy. Zajmują ok. 13 854 ha, co stanowi 45,9 % ogólnej powierzchni gminy.
Główne atuty gminy to przede wszystkim:
- duże zasoby leśne stwarzające możliwości surowcowe i przetwórstwa drzewnego,
- projektowane przejście graniczne w Wojnowcach - traktowane jako czynnik dynamizujący rozwój gminy,
- sąsiedztwo granicy z Białorusią, co stwarza możliwości rozwoju urządzeń ochrony granic, a także obsługi turystów i wymiany przygranicznej.