Lokalny plan rewitalizacji dla gminy Szudziałowo na lata 2017-2022


Z przyjemnością zawiadamiamy, że na ostatniej sesji rady Gminy Szudziałowo w dniu 16 listopada 2017 roku został przyjęty dokument nad którym wspólnie pracowaliśmy przez ostatnie miesiące tj. Program Rewitalizacji dla Gminy Szudziałowo na lata 2017-2022.

    Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie przedmiotowego dokumentu.