Ochrona DanychKontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Szudziałowie możliwy jest pod adresem e-mail:

inspektor.ochronydanych@szudzialowo-gmina.pl

lub pod adresem siedziby urzędu:

Adrian Kalicki

ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji

w Szudziałowie 

Pani Magdalena Jucha

tel. 85 722 14 06

e mail: goakir.inspektorochronydanych@szudzialowo-gmina.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 w Szudziałowie 

Pani Justyna Sobolewska

tel. 85 722 17 94

e mail: gops.inspektorochronydanych@szudzialowo-gmina.pl