Petycje


23.10.2019

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

13.09.2019

Petycja Radcy prawnego.pdf
Pismo Przew. Rady Gminy.pdf
Zwołanie posiedzenia.pdf
CBA_Korupcja_polityczna.pdf