Pliki do pobrania


UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA.docx
Wniosek o udostępnienie informacji środowisku i jego ochronie.docx
wniosek na OOŚ.docx
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór z opisem.docx

Oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznegoURZĄD STANU CYWILNEGO