Pliki do pobrania


WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI - SUSZA

WNIOSEK o oszacowanie szkód 2019.pdf
Informacja SUSZA 2019.pdf

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA.docx
Wniosek o udostępnienie informacji środowisku i jego ochronie.docx
wniosek na OOŚ.docx
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór z opisem.docx

URZĄD STANU CYWILNEGO