Pliki do pobrania


oświdczenie o zapoznaniu z Klauzulą obowiązku informacyjnego.pdf

WPIS DO EWIDENCJI INNYCH NIŻ OBIEKTY HOTELARSKIE, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.docx
Opis obiektu.doc
OPIS WPIS DO EWIDENCJI INNYCH NIŻ OBIEKTY HOTELARSKIE.docx
Minimalne wymagania co do wyposażenia.doc
Zgłoszenie zmiany wpisu.docx
Zgłoszenie do ewidencji.doc

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI - SUSZA

WNIOSEK o oszacowanie szkód 2019.pdf
Informacja SUSZA 2019.pdf

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA.docx
Wniosek o udostępnienie informacji środowisku i jego ochronie.docx
wniosek na OOŚ.docx
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór z opisem.docx

URZĄD STANU CYWILNEGO