Kadencja 2018 - 2023

Wykaz głosowań podczas VIII sesji.pdf
Wykaz głosowań podczas VII sesji Rady Gminy (27.08.2019r).pdf
Głosowania na VI sesji.pdf
Wyniki głosowań na V sesji..pdf
Głosowania podczas IV sesji.pdf
Głosowania na III sesji (31.12.2018r.).pdf
Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji (30.11.2018).pdf
Wykaz głosowań podczas I sesji (20.11..2018).pdf