Kadencja 2018 - 2023

Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji (30.11.2018).pdf
Wykaz głosowań podczas I sesji (20.11..2018).pdf