Struktura Organizacyjna

WÓJT GMINY SZUDZIAŁOWO - Tadeusz Tokarewicz

I piętro pokój nr 10 telefon 85 722 1404 wew.13

wojt.tokarewicz@szudzialowo-gmina.pl

SKARBNIK GMINY - Anna Czeremcha

I piętro pokój nr 12 telefon 85 722 1404 wew. 22

skarbnik.czeremcha@szudzialowo-gmina.pl

SEKRETARZ - Aneta Maliszewska

I piętro pokój nr 10 tel. 85 722 1404 wew. 14

sekretarz.maliszewska@szudzialowo-gmina.pl

SEKRETARIAT - Katarzyna Czechowicz

I piętro pokój nr 10 tel. 722 14 04 wew. 17

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO / ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI /  ARCHIWUM ZAKŁADOWE - Anna Narbutt
I piętro pokój nr 8 tel. 85 722 1404 wew. 26
usc.narbutt@szudzialowo-gmina.pl

ŁAD PRZESTRZENNY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - Renata Czaban - Tarasewicz

I piętro pokój nr 15 tel. 85 722 1404 wew. 25

renata.czaban-tarasewicz@szudzialowo-gmina.pl

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA I OPŁAT/PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - Elżbieta Pietrasz
I piętro pokój nr 16 tel. 85 722 1404 wew. 15
elzbieta.pietrasz@szudzialowo-gmina.pl

WYMIAR PODATKÓW/PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH I ORGANIZACJI - Agnieszka Sipko

I piętro pokój nr 14 tel. 85 722 1404 wew. 21

agnieszka.sipko@szudzialowo-gmina.pl

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - Krystyna Szoda
I piętro pokój nr 13 tel. 85 722 1404 wew. 19
krystyna.szoda@szudzialowo-gmina.pl
RACHUNKOWOŚĆ - Agata Bułkowska
I piętro pokój nr 13 tel. 85 722 1404 wew.19
agata.bulkowska@szudzialowo-gmina.pl
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI / GOSPODARKA LOKALAMI GMINNYMI / GOSPODARKA ROLNA - Danuta Klejbuk
I piętro pokój nr 9 tel. 85 722 1404 wew. 24
danuta.klejbuk@szudzialowo-gmina.pl
OBSŁUGA RADY GMINY I JEJ ORGANÓW / UBEZPIECZENIA MAJĄTKU GMINY / OBSŁUGA GKRPA /
ORGANIZACJA WYBORÓW - Jan Muciuś
parter pokój nr 6 tel. 85 722 1404 wew. 29
jan.mucius@szudzialowo-gmina.pl
SPRAWY OBRONNE / OBRONA CYWILNA / ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - Adrian Kalicki
parter pokój nr 3 tel. 85 722 1404 wew. 18
adrian.kalicki@szudzialowo-gmina.pl
ŚWIADCZENIA RODZINNE / ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO / STYPENDIA SZKOLE - Bogusława Borzęcka
niski parter pokój nr 8 tel. 85 722 1404 wew. 20
boguslawa.borzecka@szudzialowo-gmina.pl
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE / EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/GOSPODARKA WODNA/OCHRONA ŚRODOWISKA - Lidia Lickiewicz
parter pokój nr 14 tel. 85 722 1404 wew. 21
lidia.lickiewicz@szudzialowo-gmina.pl
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO - FINANSOWA SZKÓŁ - Joanna Bach
parter pokój nr 3 tel. 85 722 1404 wew. 23
joanna.bach@szudzialowo-gmina.pl